loader

Jak používat respirátor FFP2

  • Home
  • Jak používat respirátor FFP2

Jak používat respirátor FFP2

Respirátor FFP2 chrání před bakteriemi, viry, kapénkami i prachem a splňuje více než 95% filtrační účinnost. Aby byla účinnost respirátoru dostatečná, důležitým faktorem je také správné nasazení a dodržování základních hygienických návyků.

Jak správně nasadit respirátor FFP2

Před prvním nasazením respirátoru FFP2 je důležité si nejprve umýt nebo vydezinfikovat ruce. Při nasazování se čisté ruce dotýkají pouze vnější strany respirátoru a drátek či spona slouží k vytvarování ochranné pomůcky kolem nosu a očí. Respirátor musí přilnout a těsnit tak, aby nedocházelo k úniku vzduchu kolem nosu a úst.

Po celou dobu nošení, by se člověk neměl respirátoru dotýkat, neboť se může i respirátor stát zdrojem nákazy. V případě potřeby doteku je klíčové si následně důkladně umýt nebo vydezinfikovat ruce.

Jak dlouho používat respirátor FFP2

BOZP.cz uvádí, že maximální životnost respirátoru FFP2 činí 8 hodin neboli jednu klasickou pracovní směnu. To ale neznamená 100% účinnost po celou dobu nošení. Životnost totiž ovlivňuje také prostředí, ve kterém se člověk nachází.

Respirátor FFP2 je určen k jednorázovému použití, po uplynutí maximálně 8 hodin nošení se musí vhodným způsobem zlikvidovat – zabalit do igelitového sáčku a vyhodit do směsného odpadu. Umytí rukou nebo použití dezinfekce po zlikvidování respirátoru je opět velmi důležité.

Katedra jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze uvádí, jak provést nouzovou sterilizace respirátoru FFP2, ale na základě instrukcí různých výrobců respirátorů není sterilizace doporučena. Naopak může snížit funkčnost respirátoru nebo ho i poškodit.

Jaká další pravidla dodržovat

Velmi užívané a rozšířené Pravidlo 3R Ministerstva zdravotnictví ČR doporučuje pravidelné mytí rukou teplou vodou s mýdlem, nebo používání dezinfekce, dodržování alespoň dvoumetrových rozestupů od jiných osob a při pohybu v uzavřených prostorech nosit roušku – toto pravidlo je však aktuálně upraveno o nošení respirátorů FFP2.